O projektu

1. Avtomatizirani tehnološki sistem za hrapavljenje in čiščenje medicinskih implantatov

Partnerji: FerroČrtalič d.o.o., MD Medicina d.o.o., Adler Ortho S.r.l.

Namen/cilj projekta: Razviti kompleksni avtomatizirani tehnološki sistem, ki bo omogočal doseganje enakomerne hrapavosti in očiščenosti površine medicinskih implantatov. To bomo zagotovili z razvojem in integracijo inovativne tehnologije za bistveno bolj enakomerno, nadzorovano in natančno hrapavljenje površine implantata ter učinkovito odstranjevanje površinskih nečistoč z uporabo čiščenja s suhim ledom oz. snegom in integrirano kontrolo očiščenosti površine na nov, inovativen način. Rezultat uporabe novega sistema bo izboljšana generacija medicinskih implantatov, ki bodo mehansko obstojni ter varni in udobni za pacienta, povzročali bistveno manj post-operativnih komplikacij in s tem omogočali doseganje maksimalne življenjske dobe vsadka.

Trajanje projekta: 1.9.2020 – 31.8.2023

Višina sofinanciranja: 365.414,81€

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)


2. Inovativni sistem krivljenja DURMA AD SERVO 30135 

Cilj predlaganega projekta je v proizvodni proces uvesti nove tehnološke in informacijske rešitve v obliki računalniško numerično kontroliranega (CNC) krivilninega sistema, ki ima 6 osno premikanje zadnjih prislonov.

Vpeljava novega sistema bo omogočila:

 • Avtomatsko prilagajanje prislonov po programu in posledično lažje krivljenje po segmentih okroglin v radije in konuse.
 • Simulacijo krivin pred samim krivljenjem in posledično že predčasno ugotavljanje napak, kar pomeni manjši izmet in boljšo kvaliteto končnih izdelkov, ki vodi v podaljšano življenjsko dobo uporabe (izboljšanje snovne učinkovitosti).
 • Izboljšanje energetske učinkovitosti (povečanje hitrosti, manj zastojev, manj produktov slabše kakovosti in proizvodnja dimenzijsko ustreznejših kosov).

Trajanje: 1.7.2022 - 18.10.2022

Skupna vrednost projekta: 101.439,00€

Višina sofinanciranja: 69.541,00€

Povezava do spletne strani EU Skladi: https://evropskasredstva.si/, noo.gov.si

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost


3. Digitalne transformacija podjetja FerroČrtalič d.o.o.

V sklopu javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19) razpisanega s strani Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo smo v podjetju FerroČrtalič d.o.o. uspešno pridobili sredstva za sofinanciranje operacije »Digitalna transformacija podjetja FerroČrtalič d.o.o.«.

Namen

je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih.

Cilji

 • Izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,

 • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih in

 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Skupna vrednost projekta: 166.750,00€

Višina sofinanciranja: 100.000,00€

Povezava do spletne strani EU Skladi: http://eu-skladi.si/.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj


4. Vzpostavitev ponovnega zagona podjetja FerroČrtalič d.o.o.

Kmalu po razglasitvi epidemije covid-19 smo začeli v našem podjetju čutiti negativne posledice, s pomočjo pridobljenih sredstev pa bomo lahko bolj intenzivno krepili našo prodajo in osvajali nove trge.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Trajanje projekta: 13.3.2020 - 31.12.2020

Višina sofinanciranja: 121.000€

Povezava do spletne strani EU Skladi: http://eu-skladi.si/.


5. Dry&Wet Blaster - Prvi univerzalni sistem za mokro in suho peskanje

Cilj RRI projekta je razviti Dry&Wet Blaster, univerzalni peskalni sistem, ki kot prvi na globalnem trgu omogoča izvedbo tako mokrega kot suhega peskanja in reciklaže medija v enem sistemu. S produktom se nišno usmerjamo v industrije, kjer je nujno potrebna obdelava materialov z obema tehnikama peskanja, kar je posebej pogosto pri obdelavi visoko trdnostnih jekel v avtomobilski, letalski in železniški industriji, strojegradnji ter orodjarstvu, predvsem pa pri postopkih nanosa trdo-kovinskih (PVD ipd.), keramičnih in emajlirnih prevlek.

RRI projekt poteka v sodelovanju dveh podjetij:

FerroČrtalič d.o.o. v projektu nastopa kot nosilni partner in strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami z razvojem in proizvodnjo visokotehnoloških rešitev za površinsko obdelavo, EMO FRITE d.o.o. pa kot strokovnjak za razvoj in izdelavo naprednih specialnih frit in emajlov, ki so ključna za ustrezno mehansko in kemijsko zaščito sistema.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne strani EU Skladi: http://eu-skladi.si/.


6. Vzpostavitev marketinške avtomacije in izdelava video navodil za tuje trge

V podjetju Feročrtalič preko SPIRIT Javnega poziva za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih izvajamo operacijo:

 • Optimizacija spletnih strani in digitalnih prodajnih kanalov, vzpostavitev sistemov merjenja učinkov digitalnih komunikacij in sistemov sledenja potencialnim strankam v okviru digitalnih prodajnih kanalov, vse namenjeno tujim kupcem/tuji poslovni javnosti. Postavljen bo sistem marketinške avtomatizacije, kar bo optimiziralo procese v marketingu ter prodaji na svetovnih trgih.

 • Izdelava How to video vsebine za uporabo spletne trgovine v tujem jeziku, ki bo povečal nakupe preko spletne strani in odlašal uporabo spletne trgovine

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

www.eu-skladi.si


7. Vzpostavitev in nadgradnja elektronskega poslovanja za tuje trge

Operacija »Vzpostavitev in nadgradnja elektronskega poslovanja za tuje trge« je sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022« in sicer v okviru ukrepov:

 • Elektronska izmenjava med partnerji
 • Spletne strani za tuje trge
 • Spletne trgovine
 • Produktno-prodajni video
 • Krepitev kompetenc - usposabljanja

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost. 

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti.

Rezultati operacije bodo 1) vzpostavljen zaščiten sistem za elektronsko izmenjavo med partnerji, 2) prenovljena spletna stran podjetja, prilagojena poslovanju na tujih trgih, 3) vzpostavljena spletna trgovina, 4) izdelani produktno-prodajni predstavitveni videi izdelkov podjetja in 5) okrepljene kompetence zaposlenih na področju digitalne transformacije. 

Višina sofinanciranja je 30.000,00 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne strani EU Skladi: http://eu-skladi.si/


8. Nastop na sejmu MRO Asia - Pacific 2019 - 24 - 26 September 2019, Singapur

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj


9. Nastop na sejmu MRO Middle East 2019 - 11 - 12 Februar 2019, Dubaj, Združeni Arabski Emirati

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Spletna stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji - http://eu-skladi.si/


10. Nastop na sejmu MRO Middle East 2020 - 25 - 26 Februar 2020, Dubaj, Združeni Arabski Emirati

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Spletna stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji - http://eu-skladi.si/


NAPREDNE TEHNOLOGIJE OBDELAVE POVRŠIN