Ponosni člani Organizacij/Združenj

Ponosni smo, da smo člani globalno delujočih društev in organizacij, saj verjamemo v moč sodelovanja in skupnega delovanja za doseganje ciljev. Aktivno se vključujemo v različne organizacije, kjer prispevamo svoje znanje, izkušnje in ideje ter si prizadevamo za uresničitev skupnih ciljev. Zavezani smo k zagotavljanju kakovostnih storitev in izdelkov ter k izpolnjevanju najvišjih standardov, ki jih zahtevajo naši partnerji in stranke. Skupaj s partnerji in člani organizacij si prizadevamo za trajnostni razvoj in odgovorno ravnanje z okoljem ter družbeno odgovornostjo, saj verjamemo, da lahko le tako prispevamo k boljši in bolj trajnostni prihodnosti.

European Space Agency

Evropska vesoljska agencija (ESA) je evropska vrata v vesolje. Njihovo poslanstvo je oblikovati razvoj evropskih vesoljskih zmogljivosti in zagotoviti, da naložbe v vesolje še naprej prinašajo koristi državljanom Evrope in sveta.

Obiščite stran

Gospodarska zbornica Slovenije

GZS je največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v Sloveniji. Njeno temeljno poslanstvo je izboljševanje poslovnega okolja, kar posledično omogoča večjo gospodarsko rast. GZS je mrežno organizirana in pokriva tako vse regije Slovenije kot tudi panoge dejavnosti. Poleg lobističnih aktivnosti nudi širok nabor najrazličnejših storitev podpore poslovanju podjetij doma in v tujini.

Obiščite stran

Grozd obrambne industrije Slovenije 

Grozd obrambne industrije Slovenije, g.i.z. (GIZ-GOIS) je samostojno in neodvisno gospodarsko interesno združenje članov, ponudnikov proizvodov in storitev na področju obrambe, zaščite in varnosti s 14-letno tradicijo delovanja. GOIS deluje kot neprofitna organizacija, ki predstavlja glavno organizacijsko in informacijsko povezovalno točko med slovensko industrijo, znanstveno-raziskovalnimi organizacijami in državo.

Obiščite stran

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

Gospodarske družbe Dolenjske in Bele krajine so prve izkoristile priložnost, ki jo je omogočil novi Zakon o gospodarskih zbornicah. Na ustanovni skupščini so 23. aprila 2007 potrdile ustanovitev prve pravno samostojne regijske zbornice v Sloveniji, Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) od 1. septembra 2007 tudi operativno deluje.

Obiščite stran

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je krovna organizacija, ki skupaj z 62 območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami (OOZ), tvori obrtno-podjetniški zbornični sistem. OZS in vse OOZ so samostojne pravne osebe, vodijo pa jih obrtniki-funkcionarji prostovoljno. Predsednik zbornice za mandatno obdobje 2022-2026 je Blaž Cvar, direktor zbornice pa Danijel Lamperger.

Obiščite stran

Združenje nadzornikov Slovenije 

Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) je strokovna, nepridobitna, prostovoljna in nevladna ter nepolitična organizacija, ki povezuje člane nadzornih svetov (NS), upravnih odborov (UO) ter druge deležnike korporacijskega upravljanja.

Obiščite stran


NAPREDNE TEHNOLOGIJE OBDELAVE POVRŠIN