Background

Kakovost, okolje in varnost

S politikami za kakovost, okolje in varnost, temelji za dolgoročno uspešno poslovanje podjetja, se podjetje zavezuje, da bo dolgoročno sledilo svoji viziji in poslanstvu. Z vrednotami in politiko vodenja, želimo pri FerroECOBlastu uspešno dosegati zastavljene cilje. Pri tem se podjetje naslanja na visoko kulturo poslovanja, ki temelji na zadovoljstvu vseh deležnikov poslovanja; od kupca, dobavitelja, zaposlenega in lokalnega okolja.

Z doslednim spoštovanjem politike kakovosti in ravnanja z okoljem, postopkov vodenja in z uvajanjem stalnih izboljšav želimo doseči postavljene cilje, izražene predvsem kot zadovoljstvo odjemalcev, zaposlenih in lastnikov.

Naše vrednote

Politiko kakovosti uresničujemo z vrednotami, ki jih vpeljujemo na vseh področjih delovanja podjetja:

ODGOVORNOST
Prevzamem osebno odgovornost za svoje delo, za uspeh in neuspeh podjetja.
ZANESLJIVOST
Kar obljubim naredim. Spoštujem dogovor.
OSEBNA RAST
Stalno skrbim za osebni in profesionalni razvoj.
KAKOVOST
Izpolnjujem pričakovanja kupcev in podjetja glede kakovosti izdelkov, storitev in rokov.
INOVATIVNOST
Kreiram ideje za nove rešitve in ustvarjam večjo vrednost za kupce in podjetje.
LOJALNOST
Spoštujem etične standarde in skrbim za dvig ugleda podjetja.

Politike podjetja

Politika kakovosti (pdf 359.85 KB) Download
Okoljska politika (pdf 351.26 KB) Download
Politika varstva in zdravja pri delu (pdf 352.24 KB) Download


FerroECOBlast Laboratorij

 

Naš lastni laboratorij je opremljen z visokokakovostno in umerjeno opremo za opravljanje natančnih kvantitativnih in kvalitativnih merjenj kot del postopka zagotavljanja nadzora in kakovosti naše peskalne opreme. Vse merilne naprave in instrumenti se redno kalibrirajo, meritve pa izvaja izključno usposobljeno osebje.

V primeru odstopanj se takoj začnejo potrebne aktivnosti in določijo korektivni ukrepi.

Na zahtevo naših strank izvajamo tudi teste materialov in izdelkov v skladu z njihovimi posebnimi standardi ali normami tako v hiši kot v zunanjih akreditiranih laboratorijih.

Sledljivost vseh postopkov v podjetju je dokumentirana in zagotovljena preko sistema kakovosti.

Certifikati

 • ISO 9001: 2015
  FerroECOBlast odlikuje certifikat kakovosti ISO 9001 že več kot 20 let (od leta 1998). Leta 2018 smo s strani Bureau Veritas Slovenija pridobili certifikat ISO 9001: 2015, ki potrjuje, da naš sistem vodenja kakovosti zagotavlja visokokakovostne in dosledne storitve našim partnerjem po vsem svetu, kar je posledica nenehnih vlaganj v tehnologijo, razvoj in optimizacijo procesov.

 • ISO 14001
  Skrb za okolje nam je že v osnovi zelo pomembna, naša okoljska politika pa nas zavezuje, da bomo na vseh področjih delovanja zmanjševali škodljive vplive na okolje in delali v splošno korist okolja. Posledično so naši proizvodi ter storitve okolju in uporabnikom prijaznejši.V decembru 2021 smo po uspešni presoji pridobili tudi certifikat za ravnanje z okoljem ISO14001:2015.

 • NADCAP
  V FerroECOBlast so zaposleni tudi kadri s potrdilom za shot peening ravneh 1, 2 in 3. Naša oprema za mikrokovanje popolnoma sledi standardu NADCAP, delamo pa tudi na pridobitvi lastne akreditacije NADCAP.

 • UL CERTIFIKAT
  Na željo strank, predvsem iz Amerike in Kanade, izdelujemo tudi opremo z oznako »UL recognized« ali »UL listed«, s katero zagotovimo, da so v opremi vgrajeni in uporabljeni izključno kakovostni in v mednarodno certificiranih laboratorijih preverjeni materiali.

 • ATEX
  Naši izdelki z oznako EX so certificirani za uporabo v EX conah po ATEX direktivi in so skladni s standardom SIL3.

 • CERTIFICIRANO OSEBJE
  Naši varilci so ustrezno usposobljeni, kar dokazujejo s certifikatom varilca po evropskem standardu EN 287-1 za preizkušanje varilcev jekla za konstrukcijske ali druge namene.

Vsa oprema, ki jo proizvedemo, ustreza spodnjim pravilnikom in direktivam:
 • Pravilnik o varnosti strojev, Direktiva 2006/42/ES
 • Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, LVD Direktiva 2014/35/EU
 • Pravilnik o elektromagnetni združljivosti, EMC Direktiva 2014/30/EU
 • Pravilnik o tlačni opremi
 • Direktiva 2014/68/EU

NAPREDNE TEHNOLOGIJE OBDELAVE POVRŠIN