Background

Technologija
UHP Čišćenja / Dekontaminacije

Dekontaminacija se definiše kao uklanjanje kontaminacije iz područja ili sa površina objekata ili opreme pranjem, zagrevanjem, hemijskim ili elektrohemijskim delovanjem, mehaničkim čišćenjem, abrazivnim peskarenjem ili drugim sredstvima. Generalno, neki vid dekontaminacije - veliki ili mali - je potreban u bilo kojoj aktivnosti stavljanja opreme van pogona. Neke tehnike su korisne van lokacije, dok su druge korisne na lokaciji. Sada, sve gore navedene tehnike mogu biti zamenjene sa UHP Čišćenjem Vodenim mlazom.

Pročitaj više POTRAŽI REŠENJA

Brz, ekološki i siguran način čišćenja. Uklanja naslage sa površine bez oštećenja osnovnog materijala.

FerroECOBlast Europe pruža vam najoptimalniju, brzu i nadasve sigurnu tehniku čišćenja i dekontaminacije

Šta je Čišćenje / Dekontaminacija?

Nuklearna dekontaminacija uključuje uklanjanje čestica zagađenih zračenjem iz komponenti kako bi se smanjio nivo zračenja i minimizirala mogućnost da zračenje prodre u atmosferu.

Smanjuje kontaminaciju komponenti i smanjuje obim ili klasifikaciju količine nuklearnog otpada.

Sa čišćenjem UHP Vodenim mlazom, operater ili čak robot radi unutar vodonepropusne ćelije tokom procesa dekontaminacije. Vodeni mlaz je napravljen od strane UHP sistema visokog opterećenja do 3,500 bara pritiska sa opcijom potpuno automatizovanih ili robotizovanih sistema.

TIntegrisani deo se sastoji od sistema cirkulacije vode sa filtracijom, zatvorenog ili otvorenog režima cirkulacije vode, ventilacionog sistema sa filtracijom vazduha, odvlaživanja i povezivanja sa sistemom HVAC.

Kompjuterski kontrolisan sistem sa inspekcijom kvaliteta vode u realnom vremenu i kompletnom kontrolom rada i sigurnosti sa linijskim priključkom na glavnu kontrolnu prostoriju garantuje sveobuhvatan proces dekontaminacije / čišćenja.

Prednosti Dekontaminacije

Prednosti Dekontaminacije

  • temeljna, sveobuhvatna tehnika dekontaminacije i čišćenja
  • smanjuje zastoje i značajno poboljšava sigurnosne performanse

Gde je koristimo?

Korišćenjem vodenog mlaza pod pritiskom, kontaminirani slojevi se uspešno uklanjaju sa površine kao:

  • boje
  • premazi sa čeličnog lima, konstrukcionog čelika, cevi i čvrstih naslaga bez oštećenja podloge.

NAPREDNE TEHNOLOGIJE OBRADE POVRŠINA

Prijavite se na Bilten