Background

Tehnologija
Suvog Peskarenja

Suvo Peskarenje je tehnika u kojoj se za obradu površina koristi mešavina komprimovanog vazduha i abrazivnih medija. Ova tehnika se primenjuje u različitim rešenjima, od jednostavnog ručnog peskarenja do sofisticiranih načina, kao što su automatsko peskarenje i vrlo precizno i kontrolisano robotsko peskarenje.

Pročitaj više POTRAŽI REŠENJA

Prihvatamo nove izazove. U FerroECOBlast Europe imamo odgovarajuće znanje da se suočimo sa bilo kojim izazovom, pretvarajući nemoguće u moguće.

Hiljade aplikacija 
u brojnim granama industrija širom sveta.

Šta je Suvo Peskarenje?

Suvo Peskarenje je najpopularnija tehnika za površinsku obradu kada je u pitanju čišćenje površine ili priprema površine. To ne uključuje upotrebu opasnih hemikalija ili mašina za brušenje, što ga čini veoma ekološkim. Suvo Peskarenje je najlakša tehnika za postizanje određenog profila površine ili potrebne hrapavosti.

Različiti tipovi abrazivnih medija omogućavaju korisnicima da tretiraju čitav niz određenih materijala, kao što su metali, plastika, drvo, karbonska vlakna, staklo, itd., u zavisnosti od njihovih potreba, i uvek postižu željeni uzorak.

Prednosti Suvog Peskarenja

Prednosti Suvog Peskarenja

  • ekološko, štedljivo, ekonomično
  • sveobuhvatnu, svestranu i sigurnu tehniku
  • zamenjuje širok spektar metoda čišćenja baziranih na hemiji

Gde ga primenjujemo?

FerroECOBlast Europe rešenja i oprema se koriste u različitim industrijama:

  • automobilska industrija
  • avio industrija 
  • livnice i kovačnice
  • energetski sektor
  • sektor medicine
  • i mnogi drugi

Od vrlo osetljivog i preciznog peskarenja (priprema površine) medicinskih implantata do uklanjanja rđe ili boje sa različitih metalnih delova i konstrukcija, brojnih specijalnih rešenja u automobilskoj industriji, itd. - ovo su samo neke od mogućih primena koje obezbeđuje FerroECOBlast Europe.

NAPREDNE TEHNOLOGIJE OBRADE POVRŠINA

Prijavite se na Bilten